Rejestracja firmy Instrukcja

W polu NIP należy wprowadzić prawidłowy numer składający się z 10 cyfr, pisanych w ciągu (bez myślników). W systemie może być zarejestrowana tylko jedna firma pod danym numerem NIP.

Rejestracja użytkownika

Hasło musi zawierać od 8 do 30 znaków (cyfry oraz małe i wielkie litery).
Hasło musi zawierać od 8 do 30 znaków (cyfry oraz małe i wielkie litery) i musi być identyczne z wprowadzonym powyżej.